Tag: ngu

YÊN

Ngủ yên đi giấc mộng khôn nguôiNúi đau trăng hận hãy yên vuiBiển thương sông ghét yên lòng nhé!Vết thương yên ấm đá ngậm ngùi Ngô Tịnh Yên