Tag: ngam ngui

YÊN

Ngủ yên đi giấc mộng khôn nguôiNúi đau trăng hận hãy yên vuiBiển thương sông ghét yên lòng nhé!Vết thương yên ấm đá ngậm ngùi Ngô Tịnh Yên