Tag: luc bac

Đêm Lục Bát

Đêm đêmám khói muội đènphòng tôi đóng cửa cài then nhớ người Đêm đêmẩn hiện cánh dơingười yêu đã hóa thành người yêu tinh Đêm đêmghì lấy ngực mìnhcho hồn vỡ nát những thành quách ma Đêm đêmu uẩn trăng tàbóng rời khỏi vách hình là đà bay Đêm đêm tôi thấy tôi gầy… Ngô […]