Tag: goi tieng yeu oi

Gọi tiếng yêu ơi!

Cho dẫu nắng lá vẫn xanh mùa cũdù có đau tim vẫn đỏ tình xưatay che bão khi lòng mình sụp đổhồn thu lôi sấm sét dội vào thơ Ta – dã tràng nợ những lâu đài cátcon sông xanh nợ những cánh bèo trôiloài nhện son nợ những đường tơ rốinên ta nợ người […]