Nửa này vẫn gọi nửa kia…

Chỉ giận hờn thôi đã hết mười năm…
Rồi hiểu lầm, mất thêm mươi năm nữa!
Nếu khi xưa đừng vội vàng khép cửa
Đã chẳng xa nhau đến tận bây giờ

Treo tấm gương lên phủi lớp bụi mờ
Vẫn thấy chúng ta dại khờ năm cũ
Cái bận chia tay bằng lòng lầm lỡ
Đổi tình yêu cho hạnh phúc đời nhau

Để hôm nay khi sắp sửa bạc đầu
Mới hiểu được nửa đời ta đánh mất
Kể từ lúc góp trái tim chân thật
Vào bão giông tan nát buổi xa người

Một nửa này vẫn gọi nửa kia ơi
Chẳng mất nhau làm sao yêu nhau thế
Sao hiểu được trong long lanh giọt lệ
Hai nửa nhìn ra chẳng thể lại chia lìa.

Ngô Tịnh Yên