Welcome to Yên

Ngủ yên đi giấc mộng khôn nguôi
Núi đau trăng hận hãy yên vui
Biển thương sông ghét yên lòng nhé!
Vết thương yên ấm đá ngậm ngùi

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1521184851125323"
     crossorigin="anonymous"></script>